Tänk om vi kunde sänka försäkringspremien för era fastigheter?

Flera av våra kunder har sänkt sin premie 
med 20-30%.
Många väljer oss för att vi tar fram den bästa försäkringslösningen just för dem.

Försäkring

Så här hjälper vi ert företag.

Då vi är oberoende och kan branschen rekommenderar vi det som är bäst för just er.
Vår tjänst är helt kostnadsfri.
Uppföljning och rådgivning. Vi finns alltid tillgängliga för frågor eller funderingar.
Vi förhandlar med alla de stora försäkringsbolagen.

Så här hjälper vi ert företag.

Då försäkringspremien är en så stor post och kan få stora konsekvenser vid felförsäkring är det av extra vikt att löpande hålla kolla på att premien är konkurrenskraftig och att fastigheten är korrekt försäkrad.


Vårt uppdrag är att sänka premien hos nuvarande försäkringsbolag samtidigt som vi konkurrensutsätter försäkringen hos andra försäkringsbolag.

Konkurrenssituationen leder ofta till att priset blir lägre och villkoren bättre. 
Svenska Bolån är registrerade hos Finansinspektionen som försäkringsförmedlare och fungerar som försäkringsdistributör. Vi representerar våra kunder som ombud i förhandling med försäkringsbolagen.


Vi har funnits i över 10 år och kommer att vara med er under årens gång och se till att ni alltid har den bästa försäkringslösningen för just er!

Flera av våra kunder har sänkt sin premie 
med 20-30%.

Många väljer oss för att vi tar fram den bästa försäkringslösningen just för dem.

Hur går det till?

Arbetsprocess

Frågor & svar

Hur kan er tjänst vara kostnadsfri?


Vi får kommission av försäkringsbolagen vid tecknad försäkring. Inga påslag eller extra kostnader tillkommer för er.

Varför behöver vi en fullmakt?

För att kunna sköta kontakter, upphandling och inhämtning av nödvändig information hos försäkringsbolagen för er räkning krävs en fullmakt.

Varför ska vi använda oss av er?

Vi upphandlar försäkringar åt hundratals kunder, vilket gör det lättare för oss att få bra försäkringsvillkor. Vi är specialister på fastighetsförsäkringar med lång erfarenhet och stor kunskap. Utöver detta är vi ett opartiskt bollplank gällande försäkringsfrågor och ni får en personlig kontakt hos oss vilket många av våra kunder uppskattar.

Måste vi byta försäkringsbolag om vi använder oss av er?

Nej. Vår affärsidé är att alltid hitta den bästa lösningen just för er. Ett eventuellt byte är bara aktuellt om det inkommit bättre alternativ.

Att konkurrensutsätta den befintiga premien och försäkringsvillkoren leder oftast till bättre villkor. Allt detta sker i nära dialog med er, och det är alltid ni som slutgiltigen tar ställning till våra rekommendationer.

Redo att gå vidare?

Kontakta oss på 08-660 12 00 eller bli kund direkt genom att klicka på knappen nedan.

Därefter kan vi påbörja vårt arbete med att se över ert företags fastighetsförsäkringar.